SynthesEyes

SynthesEyes heeft een op Virtual Reality en AI gebaseerd trainingssysteem ontwikkelt voor oogchirurgie met een geavanceerde fysieke gebruikersinterface die klinieken helpt zich effectief aan te passen aan nieuwe technologieën en chirurgen voor te bereiden op moderne chirurgische ingrepen.